BYK-A 515 _ Phụ gia phá bọt

Phụ gia dùng cho việc giải phóng khí trong quá trình thao tác đói với các nguyên liệu có gốc  EPPOY, UPR, VE và PUR có gốc chứa dung môi hoặc không dung môi.
Cải thiện sự thấm ướt của sợi và đặc biệt được sử dụng trong nhựa vinyl ester, lớp gel có tính thixotropic cao và nhựa acrylate.
Mức đề xuất % phụ gia trên tổng bột độn là: 0.1 – 0.5%
Tên thương mại: BYK-A 515
Tên thường gọi: Phụ gia phá bọt, chất phá bọt BKY 515; Chất hỗ trợ thấm ướt sợi
Quy cách đóng gói: 25kg/thùng
Nhà cung cấp: BYK – Chemie Đức
error: Content is protected !!