BYK-A 560 phụ gia phá bọt

Để ngăn chặn hiện tượng đọng khí gây ra trong quá trình sản xuất hoặc trong các giai đoạn thao tác.
Tăng cường khả năng thấm ướt sợi.
Mức đề xuất % phụ gia trên tổng bột độn là: 0.1 – 0.5%
Tên thương mại: BYK-A 560
Tên thường gọi: Phụ gia phá bọt , chất phá bọt BKY 560
Quy cách đóng gói: 25kg/thùng
Nhà cung cấp: BYK – Chemie Đức

 

error: Content is protected !!