BYK 985 _ phụ gia tăng khả năng liên kết chất độn

BYK-W 985 nằm trong dãy phụ gia thấm ướt và phân tán chất độn giúp giảm độ nhớt cho nhựa đóng rắn ở nhiệt độ thường.
Mức đề xuất % phụ gia trên tổng bột độn là: 0.5 % – 1.5 % 
Tên thương mại: HÓA CHẤT BYK 985
Tên thường gọi: Chất tăng độn, phụ gia liên kết, phụ gia giúp giảm độ nhớt ..
Hạn sử dụng: 24 tháng
Quy cách đóng gói: 20kg/thùng
Nhà sản xuất: BYK – Chemie Đức
error: Content is protected !!