BYK-A 555 phụ gia phá bọt

Để ngăn chặn hiện tượng đọng khí gây ra trong quá trình sản xuất và/hoặc trong các giai đoạn thao tác.
Mức đề xuất % phụ gia trên tổng công thức : 0.1 – 0.5
Tên thương mại: Hóa chất BYK-A 555
Tên thường gọi: Phụ gia phá bọt, chất phá bọt BKY 555
Quy cách đóng gói: 25kg/thùng
Nhà sản xuất: BYK – Chemie Đức

Sản phẩm liên quan

error: Content is protected !!