Tomicide ZPT-50 (Zinc Pyrithione ZPT – 50)

Inci name: Zinc Pyrithione

Tomicide ZPT-50 chất diệt khuẩn phổ rộn, có hoạt tính cao được sử dụng trong dầu gội đầu như chất chống gàu. Nó có hiệu quả cao trong việc chống lại vi khuẩn gây mùi, giúp giảm gàu và cải thiện tình trạng da đầu. 

Qui cách: 25kg/thùng

Nhà sản xuất: Mitsubisi Chemical Corporation

Sản phẩm liên quan