Stearic Acid – C18

Tên gọi: Stearic acid, octadecanoic acid

Stearic acid là một loại acid béo phổ biến, có nhiều trong mỡ động vật và thực vật. Stearic acid hoạt động như một chát nhũ hóa dầu trong nước, chất tạo đặc trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân như xà phòng, kem,…

Qui cách: 25kg/bao

Nhà sản xuất: