TC – Carbomer 340

Inci name: Carbomer

Nhà sản xuất: Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd

Carbomer 340 là một Polyme Polyacylat liên kết ngang, hoạt động như chất tạo đặc, tạo gel hiệu quả. Nó có thể được trung hòa bởi kiềm để tạo gel trong. Khi nhóm cacboxyl của nó bị trung hòa, chuỗi phân tử mở rộng và độ nhớt xuất hiện. Được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Qui cách: 21kg/thùng

Nhà sản xuất: Jiujiang Tinci Materials Technology Co, Ltd