Shell GTL Sarawax SX55R

Inci name: Synthetic Wax

Shell GTL Sarawax SX55R có nhiệt độ nóng chảy khoảng 50°C và sẽ bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ khoảng 53 ° C. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với nhiệt độ trên 75°C trong thời gian dài, SX50 có thể thay đổi thông số kỹ thuật.

Qui cách: 25kg/thùng

Nhà sản xuất: Connecting Chemistry

Sản phẩm liên quan

error: Content is protected !!