Reaqua Sodium PCA

Inci name: Sodium PCA

  • Sodium PCA là một loại yếu tố giữ ẩm tự nhiên (NMF). Nó là một thành phần quan trọng trong mỹ phẩm chăm sóc da và chăm sóc tóc trong những năm gần đây
  • Chất dưỡng ẩm mạnh hơn các hợp chất truyền thống như glycerin hoặc propylene glycol.
  • Có khả năng hấp thụ nước cao ==> chất giữ ẩm tuyệt vời cho da và tóc

Qui cách: 25kg/can
Nhà sản xuất: Guangzhou Reachin Chemical

error: Content is protected !!