PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Inci name: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

PEG-40 Hydrogenated castor oil là một chất hòa tan và nhũ hóa O/W.

Quy cách: 20kg; 200kg

Nhà sản xuất: