TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE (THDA)

INCI Name: Tetrahexyldecyl Ascorbate

  • Là một dẫn xuất Vitamin C – một chất làm sáng da. TAA cho thấy sự ổn định và khả năng hấp thụ qua da tốt. Ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da.
  • Vitamin C có nhiều tính năng trong mỹ phẩm như: làm sáng da, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và ức chế quá trình peroxy hóa lipid.
  • Tetrahexyldecyl Ascorbate (TAA) ổn định ở nhiệt độ cao và tan tốt trong các loại dầu mỹ phẩm.
  • TAA thể hiện khả năng hấp thụ qua da cực tốt và chuyển hóa thành các vitamin C tự do trong da để thực hiện các chức năng sinh lý khác.

Quy cách : 1kg

Nhà cung cấp: Rebtech-China

error: Content is protected !!