UNDECYLENOYL PHENYLALANINE

INCI Name: Undecylenoyl Phenylalanine

  • Undecylenoyl Phenylalanine là một hợp chất bao gồm các acid amin và cặn lipid, đucợ sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân – đặc biệt là các công thức làm trắng, để ngăn chặn các tế bào da sản xuất sắc tố melamin.
  • Undecylenoyl Phenylalanine ức chế melanotropin, một chất kích thích melamin có trong da. Melanotropin kiểm soát hoạt động của tyrosinase (tyrosinase là một loại enzyme thiết yếu trong sản xuất melamin), tổng hợp melamin (eumalanin) và melanosome; do đó, bằng cách ngăn chặn sản xuất melanotropin, quá trình hình thành sắc tố bị ngăn chặn hoặc tạm dừng.