BUTANOX M50

Butanox M50: là chất lỏng không màu.

Tên gọi khác:  Mek peroxide; Methylethylketonehydroperoxide; 2-butanone peroxide; Ethylmethyl ketone peroxide; MEKP; Butanox.

Tên thường gọi: Butanox m50, nước giết, nước đông, thuốc đông, butanox.

Công thức hóa học: C8H18O6

Quy cách: 5kg/can, 4 can/thùng

Nhà sản xuất: Akzo Nobel