BUTANOX INDONESIA

Butanox Indonesia: là chất lỏng không màu.

Tên thường gọi: butanox indo

Quy cách: 5kg/can; 4 can/thùng

Nhà sản xuất: Indonesia

Đặc tính: Gel time (9-13ph); AO (9.5 +/- 0.5%)

Công dụng: được sử dụng trong đóng rắn composite, đi kèm với polyester resin.