BUTANOX MEXPOXE A (MEKPO Indonesia)

Butanox Indo là chất xúc tác được chế tạo đặc biệt để đóng rắn nhựa polyester không bão hòa.
Tên thương mại: Butanox MEXPOXE A
Công thức hóa học: C8H18O6  
Tỷ lệ sử dụng: 0.5 – 1.5 % (trên tỷ lệ nhựa polyester)
Qui cách đóng gói: 4 can x 5kg = 20kg/thùng carton
Xuất xứ: PT. KAWAGUCHI KIMIA  _ Indonesia

 

error: Content is protected !!