Vanillyl Butyl Ether – VBE

Inci name: Vanillyl Butyl Ether.

VBE là một chất làm ấm tan trong dầu. Nó tạo cảm giác nóng ấm và kéo dài trên da, đồng thời làm tăng nhiệt độ,  tốc độ đốt cháy mỡ dưới da và làm cho cơ thể thon gọn. Ổn định và độc tính thấp, Vanillyl Butyl Ether đã trở thành một chất phụ gia thích hợp cho các sản phẩm với tính năng làm thon gọn cơ thể

Supplier: Reb Technology (Rebtech)

Packing: 1 KG/drum