Peppermint oil

Inci Name : Peppermint oil redistilled
Dầu Bạc hà là một thành phần hương liệu và tạo mùi đậm đặc có thể được sử dụng trong các hợp chất tạo mùi và hương thơm theo quy định và hướng dẫn an toàn IFRA hoặc FEMA GRAS / FDA.

Đóng gói

Nhà cung cấp: