Sợi Vụn Kháng Kiềm

Đối với sợi thủy tinh E – glass giữ được bền trong môi trường xi măng là một thách thức lớn. Cấu trúc của sợi bị phá vỡ làm cho khả năng chịu đựng của của sợi bị giảm đi nhanh chóng. Từ nguyên nhân đó, sợi vụn kháng kiềm được phát triển để tăng sức mạnh cho sợi với khả năng chịu được sự ăn mòn kiểm cao thông qua việc sử dụng nguyên liệu Zirconium –dioxide.

Để đạt được hiệu quả kháng kiềm như yêu cầu hàm lượng ZrO2 trong sợi đã được thiết lập lên đến 16% ,nhằm có thể sản xuất vật liệu bền GRC (Glassfiber reinforced cement).

Với những nỗ lực cải thiện khả năng chịu đựng của sợi các nhà sản xuất đã đáp ứng yêu cầu, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn của chỉ tiêu EU BSEN 15422:2008 và USA ASTMC 1666  với hàm hượng 16.7% ZR02 nhằm gia tăng sự bên vững của sợi.

Nhà cung cấp: từ những thương hiệu danh tiếng

error: Content is protected !!