Reachin MCI (1.5%)

Inci name: Methyl Chloroisothiazolinone & Methyl Isothiazolinone

Reachin MCI (1.5%) là chất bảo quản có hiệu quả cao, ức chế sự phát triển của vi khuẩn và vi sinh vật. Tương thích với các loại chất hoạt động bề mặt. Dùng trong các sản phẩm dầu gội, sữa tắm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Qui cách: 25kg/can

Nhà sản xuất: Guangzhou Reachin Chemical Co., Ltd – China

Sản phẩm liên quan