BỘT QCELL – Hollow Microspheres

Q-Cel là các vi cấu trúc cầu rỗng và nhẹ có thể ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm có trọng lượng riêng thấp. Mỗi vi cấu trúc cầu rỗng này xuất hiện dưới dạng bột chảy tự do và có màu trắng. Các quả cầu có bản chất là kỵ nước.

Là chất độn, chức năng chính là giảm trọng lượng riêng nhưng cũng có thể tăng cường các đặc tính khác.

Tên thương mại: Bột Qcell vi cầu vô cơ (Q-CEL Inorganic Microspheres)
Các mã hàng thông dụng: Q-Cel 6014/ Q-Cel 6019S/ Q-Cel 5020FPS
Quy cách đóng gói: 27,5 kg/ thùng carton;  hoặc khối lớn.
Nhà sản xuất: PQ AUSTRALIA PTY LTD – ÚC
error: Content is protected !!