Bột nhẹ Konasil K200

K200 được ứng dụng là vật liệu chất độn, chất kết dính, tạo liên kết và cải thiện dòng chảy các dòng polymer.
Là dạng silica tổng hợp, kỵ nước, vô định hình.
Tên thương mại: KONASIL K200
Tên thường gọi: Bột nhẹ,  KONASIL, K200, SiO2, Bột sil, Bột kết dính
Hạn sử dụng: 24 tháng
Nhà sản xuất: OCI – HÀN QUỐC

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!