NP9 – Nonyl Phenol Ethoxylate

Inci Name: Nonyl Phenol Ethoxylate

Nonyl Phenol Ethoxylate là thành viên được sử dụng nhiều nhất trong họ alkylphenol và alkylphenol ethoxylate của các chất hoạt động bề mặt không ion. Nó được sử dụng trong chất tẩy rửa và chất tẩy rửa, hóa chất nông nghiệp, chất lỏng gia công kim loại, chế biến giấy và dệt may, sơn và chất phủ

Quy cách: 210kg/thùng

Nhà cung cấp: Polychem