NP9 – Nonyl Phenol Ethoxylate

Inci Name: Nonyl Phenol Ethoxylate

  • Nonyl Phenol Ethoxylate là thành viên được sử dụng nhiều nhất trong họ alkylphenol và alkylphenol ethoxylate của các chất hoạt động bề mặt không ion.
  • Nó được sử dụng trong chất tẩy rửa và chất tẩy rửa, hóa chất nông nghiệp, chất lỏng gia công kim loại, chế biến giấy và dệt may, sơn và chất phủ
  • Ổn định khi có sự hiện diện của axit loãng, bazơ và muối
  • Tương thích với xà phòng, anion, chất hoạt động bề mặt không ion và nhiều dung môi hữu cơ.

Quy cách : 210kg/phuy

Nhà cung cấp: Polychem

error: Content is protected !!