Nhóm polyester cho tàu, thuyền

  • Những mã hàng thông dụng:

8201 PT ; 8022 ; 9205 ; 2211L ; 2100 ; KR 101..

 

  • Tính năng của poly cho tàu thuyền:
–     Đóng  rắn nhanh, không dính –     Nhựa thấm sợi tốt
–     Dễ thao tác với cọ lăn hay sún phun –     Có độ nhớt thấp
–     Đa dạng, cạnh tranh giá thành –     Dễ dàng kết hợp với bột độn
error: Content is protected !!