Nhóm Polyester “chiếu trên”- chất lượng cao

  • Những mã hàng lâu đời:

6120 TA, 268 BQTN3254 BQTN2901 PT

 

  • Ưu điểm của nhóm chất lượng cao:
–     Chất lượng nhựa ổn định –     Ít co rút
–     Đóng rắn hoàn toàn –     Dễ dàng thao tác
–     Kết hợp với filler bền chặt –     Thấm sợi tốt

 

error: Content is protected !!