Shimao powder

Tên thương mại: SHIMAO POWDER

Điều kiện bảo quản: Tráng nhiệt độ cao, tránh ẩm ướt và ánh sáng mạnh.

Tính ổn định hóa học: Ổn định

Quy cách đóng gói: 25/bao ; 1200kg/pallet

Nhà sản xuất: Guangxi Longsheng Huamei Talc Development Co., Ltd.

 

error: Content is protected !!