TRIGONOX V388

Tên thường gọi: Trigonox V 388, Butanox V388, Butanox nắp đỏ
Miêu tả:   chất lỏng không màu
Quy cách: 5kg/can
Nhà sản xuất:  Akzo nobel