TRIGONOX SUPER 828

TRIGONOX SUPER 828: không mùi

Tên thường gọi: Trigonox 828, Butanox 828

Quy cách: 5kg/can

Nhà sản xuất: Akzo nobel

Công dụng: Xúc tác dùng để đóng rắn nhựa polyester.