Remild LS30

Inci name: Sodium Lauroyl Sarcosinate

Sodium Lauroyl Sarcosinate là dẫn xuất từ sacosine – một amino acid được tìm thấy trong cơ thể người. Là chất hoạt động bề mặt cực kỳ dịu nhẹ và sử dụng trong các sản phẩm làm sạch, tạo bọt…

Qui cách: 200kg/phuy

Nhà sản xuất: Guangzhou Reachin Chemical Co., Ltd