Kuraray Poval 22-88 (PVA 217)

Inci name: Polyvinyl Alcohol

PVA 217 là một polymer tổng hợp tan trong nước, dùng trong công nghệ dệt, hồ vải, sản xuất giấy, chế biến vải, hồ giấy. Ngoài ra còn được ứng dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm như: tạo độ kết dính, tạ màng trong mặt nạ, trong các sản phẩm tạo kiểu tóc để tăng tính giữ nếp cho tóc.

Qui cách: 25kg/bao

Nhà sản xuất: KMR – Anh Quốc