POLYESTER KHÁNG HÓA CHẤT

Là những loại nhựa polyester có gốc hóa học là Iso, Iso- NGP,  teterephthalic hay Novolac-based epoxy vinyl ester resin.

Chúng có đặc tính cơ học tốt, chịu được nhiệt độ cao và cung cấp khẳ năng chống chịu tuyệt với với hồn hợp hóa chất, chất oxy hóa; dung môi.

 

  • Các mã hàng thông dụng: 

SW963,  3254 QTN, 3253 QTN, 2962 PT, …

error: Content is protected !!