VINYLESTER RESIN

Các dòng sản phẩm Epoxy vinyl ester  được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu  các ngành công nghiệp FRP.

Đặc biệt, đối với những công trình đòi hỏi tính năng kháng hóa chất cao cũng như những đặc tính vật lí thực tế ở mỗi dự án.

 

  1. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm cho hạn mục này:
Vinyl Primer 984 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl Primer CP99 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 601 Enchuan – Đài loan 220kg/phuy
Vinyl 901 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 905-2 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 907 Swancor – Đài loan 220kg/phuy
Vinyl 963 Swancor – Đài loan 220kg/phuy
VE 2960 Eternal – Malaysia 200kg/phuy
VE 7110 SHCP – Singapore 180 kg/phuy
VE 804 J SHOWA 200 kg/phuy
VE 802 EX SHOWA 200 kg/phuy

 

error: Content is protected !!