Poly Vinyl Ester

Nhựa vinyl este epoxy Bisphenol A đã được brom hóa

Thời gian bảo quản lâu.

Sản phẩm có tên thường gọi: Vinyl ester

Tùy theo nhu cầu mà mỗi loại vinyl sẽ có độ nhớt, thời gian gel phù hợp để người sử dụng dễ gia công.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm cho hạn mục này:

Vinyl Primer 984 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl CP99 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 601 Enchuan – Đài loan 220kg/phuy
Vinyl 901 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 905-2 Swancor – Đài loan 200kg/phuy
Vinyl 907 Swancor – Đài loan 220kg/phuy