Polyester resin ứng dụng cho ngành gỗ

  1. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm cho hạn mục này:
Poly 3314 NC SHCP – Singapore plywood, decor panel
Poly 6030 Enchuan – Đài loan plywood, decor panel
Poly 2210 AP Eternal – Malaysia plywood, decor panel
Poly 5272 AP Eternal – Malaysia furniture
Poly 6000 WAL Enchuan – Đài loan furniture
Poly 2305 Eternal – Malaysia wood paint

 

error: Content is protected !!