Nicotinamide

Tên gọi khác: Vitamin B3, Vitamin PP, Niacinamide