Monoethanolamine – MEA

Tên gọi: Monoethanolamine

  • Nó được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm như thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc.
  • Nó ổn định và tăng độ pH của sản phẩm để cải thiện cách chúng tiếp cận và tương tác với da.
  • Nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến da; nó chỉ được sử dụng để làm cho sản phẩm ổn định hơn và cải thiện kết cấu.

Qui cách: 210kg/phuy

Nhà sản xuất: Petronas – Malaysia

error: Content is protected !!