METHYL ETHYL KETONE HYDROPEROXIDE (BUTANOX 808)

Butanox 808, Methyl Ethyl Ketone Hydroperoxide: Chất lỏng không màu.

(Mek peroxide; Methylethylketonehydroperoxide; 2-butanone peroxide; Ethylmethyl ketone peroxide; MEKP)

Tên thường gọi: Butanox, MEKPO, chất đông cứng, nước giết, nước khô, hóa chất hóa cứng, thuốc đông

Quy cách: 5kg/can; 4 can/thùng

Nhà sản xuất: Trung Quốc