MAP – Mono Ammonium Phosphate

Mô tả: MAP ở dạng tinh thể màu trắng, có mùi ammoniac nhẹ.
Quy cách: 25kg/bao.
Xuất xứ: VN, China
Ứng dụng: MAP được ứng dụng chính trong sản xuất nông nghiệp, là thành phần trong phân bón … Dùng làm vật liệu chống cháy (vật liệu xây dựng, giấy và bột giấy)

error: Content is protected !!