Ion exchange resin – Hạt nhựa trao đổi ion

Cation exchange resin:
– Lewatit cation exchange resin được sử dụng để loại bỏ những ion dương kim loại không mong muốn như Ca2+, Mg2+, Cu2+, Ni2+, Cr3+, Zn2+, Al3+, Fe3+
– Ứng dụng chính của cation exchange resin là làm mềm nước và khử khoáng trong nước. Áp dụng cho nước uống, nước cấp lò hơi, nước ngưng tụ, xử lý dịch đường, nước trái cây, nước hồ cá …
Anion exchange resin:
– Lewatit anion exchange resin được dùng để loại bỏ sự hiện diện của chrome IV (chromate), molybdenum (MoO4).
– Thích hợp để khử khoáng, dùng kết hợp với cation exchange resin.
– Ngoài ra, anion exchange resin còn có các ứng dụng đặc biệt khác như tách loại nitrate có trong nước, loại sắt lẫn trong acid muriatic, khử màu syrup, tách acid lactic trong bột whey, acid formic trong dung dịch formalin …
error: Content is protected !!