Chloramin B

Cloramin B có công thức hóa học là C6H5SO2NClNa.3H2O, có tác dụng khử khuẩn, khử trùng nguồn nước và trên các bề mặt. Ngoài ra còn có các công dụng hữu ích như:

  • Khử trùng bề mặt, không gian nhà ở
  • Khử trùng dụng cụ y tế
  • Sát trùng các tổn thương ngoài da

Qui cách: 25kg/thùng

Nhà cung cấp: Trung Quốc

Sản phẩm liên quan

error: Content is protected !!