MÔ TẢ:

Các hợp chất phụ gia trong quá trình thi công composite

SẢN PHẨM:

Hiện chúng tôi đang cung cấp các chất phụ gia sau:

BYK 985

BYK 555

UV 1988

COBALT 60/ COBALT 80.

Sản phẩm liên quan