SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS

 

SỢI THỦY TINH KHÁNG KIỀM - AR FIBERGLASS

Tên thường gọi:

Miêu tả:

Qui cách:

Nhà sản xuất:

Ứng dụng:
Gia cố xi măng và các sản phẩm bê tông