Hiện tại chúng tôi đang cung cấp hàng của 2 nhà sản xuất: Unid - Korea và Dozen Ray - Taiwan
 
Công thức: K2CO3
 
Mô tả: K2COở dạng bột hoặc hạt màu trắng.
 
Đóng gói: 25kg/bao
 
Ứng dụng:
  • Potassium Carbonate được sử dụng trong sản xuất gốm sứ, thủy tinh, chất nổ, phân bón và ngành công nghiệp sản xuất xà phòng, muối vô cơ, trong nhuộm len...
  • K2CO3 có tác dụng làm mềm nước cứng.

Sản phẩm liên quan