BYK 555

BYK 555 là hóa Chất phụ trợ trong sản xuất composite để ngăn chặn hiện tượng đọng khí gây ra trong quá trình sản xuất hoặc trong các giai đoạn thao tác.

Quy cách: 20kg/thùng

Nhà sản xuất: Chemie