BASE GELCOAT

SHCP 3253 QN-RP có đặc tính đóng rắn nhanh, không gồm chất xúc tiến, wax và chất tạo đặc. Nguyên liệu có gốc nhựa isophthalic-neopently glycol, là nền resin cho các nhà sản xuất gelcoat.
Tên thương mại: Nhựa Polyester Resin 3253 QN-RP
Quy cách đóng gói: 225 kg/phuy
Nhà sản xuất: SHCP -SINGAPORE
error: Content is protected !!