MÔ TẢ:

Các loại phụ gia màu

SẢN PHẨM:

Hiện chúng tôi đang cung cấp các màu poly sau:

  • Phụ gia màu Ấn Độ.
  • Phụ gia màu Matapel - Indo

 

Sản phẩm liên quan