MÔ TẢ:

Các chất bổ trợ cho quá trình thi công chuyên dung trên khuôn

SẢN PHẨM:

Hiện chúng tôi đang cung cấp các chất phụ trợ sau:

  • Vaseline
  • Dầu parafin
  • Chemilease 71-90
  •  Xtend 818
  • CN 500
  • Wax 8
  • Wax 250
  • NaOH

Sản phẩm liên quan