POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG POLYESTER ĐA DỤNG

MÔ TẢ:

 •  Polyeter có tông màu đẹp sau khi đóng rắn, độ nhớt trung bình ít co ngót kháng nhiệt kháng hóa chất tốt độ bền cơ học cao, thấm sợi tốt thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng.

Sản phẩm:

 • Hiện chúng tôi có các dòng sản phẩm sau:
  1. UPR 6120 TA
  2. UPR 6122 TA
  3. UPR 6032-2
  4. UPR 268 BQT
  5. UPR 268 BQTN
  6. UPR ETERSET 2901 PT
  7. UPR ETERSET 2509 PT
  8. UPR ETERSET 2901 APT
  9. UPR 2211L
  10. UPR 2100
  11. UPR 8120
  12. UPR 8201
  13. UPR 8022
  14. UPR 9205
  15. UPR 6120 TA - ISO

Sản phẩm liên quan