POLYESTER CHUYÊN DÙNG CASTING POLYESTER CHUYÊN DÙNG CASTING

MÔ TẢ:

  •  Polyeter có độ trong, độ nhớt thấp, thời  gian đóng rắn nhanh...Phù hợp với đúc tượng, sản phẩm mỹ thuật, tôn sáng, ….

Sản phẩm:

  • Hiện chúng tôi đang có hai dòng sản phẩm chuyên dụng:
    • UPR 6011
    • UPR 3330W 

 

Sản phẩm liên quan