POLYESTER RESIN 287 FNN POLYESTER RESIN 287 FNN

POLYESTER RESIN 287 FNN

Tên thường gọi: poly button resin, poly button, nhựa, nút áo, nhựa, button,...

Miêu tả: là loại nhựa non wax, chưa có chất xúc tiến với thời gian geltime ngắn, tốc độ đóng rắn đều đặn, êm,... phù hợp với tốc độ cắt, dập của các loại máy. Màu sắc trong suốt, ổn định,.. cho việc tạo vân màu thời trang của cúc áo

Quy cách: 225kg/phuy

Nhà sản xuất: SHCP - Singapore