POLYESTER RESIN 8033

Tên thường gọi: poly 8033

Miêu tả:
 
Quy cách: 220kg/phuy

Nhà sản xuất: CCP- Malay

Công dụng:
 

Sản phẩm liên quan