BỘT NHẸ HDK N20 BỘT NHẸ HDK N20 BỘT NHẸ HDK N20

BỘT NHẸ HDK 20

Tên thường gọi: bột nhẹ, wacker

Miêu tả: bột trắng có độ tinh khiết cao, được sản xuất qua sự phân thủy ngọn lửa

Qui cách: 10kg/bao

Nhà sản xuất: China

Ứng dụng:
Tác nhân làm đặc và xúc biến trong nhiều hệ thống hữu cơ : polyester không no, mực in, chất kết dính, mĩ phẩm,..
Chất độn tăng cường trong chất đàn hồi, chủ yếu là chấn đàn hồi silicone
Phụ gia chạy tự do trong kỹ thuật sản xuất bột, thực phẩm, thức ăn và sản phẩm dược

Tính chất đặc trưng:

Hàm lượng SiO2 .............................................. >99,8%
Sự thất thoát khi đốt cháy ở 1000 độ C ............ <2
Khối lượng riêng SiO2 ......................................  2200 g/l
Chiết suất .........................................................   1,46
Khối lượng riêng nhóm Silanol ........................    2
Điện trở suất (tỉ trọng 40g/l)..............................    >10 mũ 13

Tính chất hóa lý:

Diện tích bề mặt - dự đoán ..............................   170- 230m2/g
PH, trong 4% dd phân tán................................    3,8 - 4,3
Mật độ đã lèn....................................................    Ca.40
sự thất thoát khi sấy khô (2h ở 105 độ C)........     <1,5
Cặn dây ...........................................................    <0,04