Việt Nam mình cũng góp mặt được butanox. 
Chất lượng tạm ổn, đáp ứng phân khúc giá cạnh tranh. 
Đồng thời có thể làm theo những yêu cầu riêng của khách